בדיקת שומנים בדם – לא הכרחי בצום

 

 

הדרישה להיות בצום משך שעות ארוכות לפני בדיקת שומנים בדם – עשויה להשתנות.
דוח שפורסם ב-12 בנובמבר 2012 במגזין המקוון של  Archives of Internal Medicine מצא שלמרבית האוכלוסייה אין כל צורך בדרישה להיות בצום לפני בדיקת שומנים בדם.

במחקר נבחנו בדיקות הדם של 209,180 משתתפים שצמו בין שעה ל-16 שעות לפני הבדיקה. החוקרים בדקו את רמות סך הכולסטרול, רמות הכולסטרול "הטוב" (HDL כולסטרול) ורמות הכולסטרול "הרע" (LDL כולסטרול). במחקר נמצא כי ההבדלים בין תוצאות הבדיקות ללא צום לבין התוצאות בצום מלא וממושך לא היו משמעותיים (הבדל של 2% לסך הכולסטרול ול-HDL כולסטרול, והבדל של עד 20% ל-LDL כולסטרול וטריגליצרידים).

ד"ר גזיאנו שעמד בראש המחקר, טוען שאמנם קיימות נסיבות מסוימות בהן הצום הוא הכרחי, אולם במרבית המקרים הוא אינו נחוץ. עוד מוסיף ד"ר גזיאנו כי המחקר אינו נטול מגבלות. לדוגמה, לחוקרים לא היה מספיק מידע על התרופות שנטלו הנבדקים, על גילם, ועל המזונות אותם אכלו לפני הבדיקה.
מומלץ לערוך מחקר נוסף בעתיד בו תתבצענה בדיקות חוזרות, בזמנים שונים לאותם נחקרים.